Koło artystyczne krawieckie – Szyjemy Razem

Koło krawieckie prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych, jest doskonałą możliwością rozwijania zainteresowań i umiejętność związanych z krawiectwem przez uczniów. Podczas zajęć uczestnicy koła poznają i uczą się najpotrzebniejszych umiejętności szycia, konstrukcji i naprawy odzieży.

Zajęcia mają na celu zachęcenia młodzieży do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Wykorzystanie czasu na zajęciach manualnych pozwala na rozwój wyobraźni, pomysłowości i wyobraźni przestrzennej. Rozwijanie zainteresowań związanych z szyciem, konstrukcją i tworzeniem wyrobów odzieżowych jest także nauką cierpliwości.

Cele działalności koła krawieckiego:

  • słuchanie muzyki,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • doskonalenie umiejętności praktycznych w dziedzinie szycia,
  • rozwijanie sprawności manualnej,
  • rozwój aktywności twórczej,
  • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
  • nauka cierpliwości.

Na zajęciach uczniowie będą szkolić swoje umiejętności z obsługi maszyny do szycia, wykonywać wykreślać formy odzieży na własne miary, modelować formy według stworzonego przez siebie projektu odzieży, szyć elementy odzieży dla siebie.