Koło plastyczne

Głównym polem zainteresowania koła plastycznego jest szeroko rozumiana SZTUKA. Dzięki temu program koła jest zróżnicowany tematycznie. Koncentruje się na przekazaniu specjalistycznej wiedzy z dziedzin takich jak:

  • słuchanie muzyki,
  • rysunek,
  • malarstwo,
  • rzeźba,
  • grafika warsztatowa.

Ekspresja plastyczna pozwala się uzewnętrznić, rozwijać twórczą postawę i wiarę we własne siły. Celem jest promowanie i rozwijanie talentów uczniów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z plastyki. Zajęcia umożliwią każdemu uczniowi rozwijać swój twórczy rozwój osobisty. Zdobywać umiejętności posługiwania się wyszukanymi środkami plastyki. Przygotować do odbioru sztuki, rozwijać uzdolnienia plastyczne, a także udoskonalać zdobyte umiejętności.