Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

 

 

Ważne strony

Kontakt

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
im. gen. Władysława Sikorskiego

ul. Brzeska 95, 08-102 Siedlce

tel. 25 794 3600

fax. 25 794 3612
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

NIP 821-195-91-23

ZAWODU MISTRZOWIE - RYNKU PRACY KRÓLOWIE

Login Form

Wyprawka szkolna 2017

 

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi  dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Wysokość pomocy

Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:

   

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna                       w stopniu umiarkowanym, znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych                                   w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, technikum

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,                                                   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym                                 z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach                            I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia

 

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,                                                   z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,                                                   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym                               z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do technikum

do kwoty 445 zł

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek

Przyznanie pomocy następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia           o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 7 września 2017 roku.

Jakimi dokumentami rozlicza się zakupy

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.                          W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko                              w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Potwierdzenie zakupu musi zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia,
 • nazwę i adres szkoły,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
 • wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 • kwotę i datę zakupu,
 • czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.