Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

 

 

Nowy zawód

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

Technik inżynierii sanitarnej - celem kształcenia w zawodzie jest przygotowanie absolwenta do organizowania i prowadzenia prac instalacyjnych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego.

Technik inżynierii sanitarnej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych;

organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

organizowania i wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

organizowania i wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą oraz modernizacją sieci i instalacji sanitarnych;

organizowania i wykonywania robót związanych eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik inżynierii sanitarnej mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

BD.5. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

BD.22 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Perspektywy zawodowe:

Technik inżynierii sanitarnej może być zatrudniony na stanowisku technika w:

  • w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci  i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci,
  • przedsiębiorstwach budowlanych,
  • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
  • biurach projektowych,
  • hurtowniach materiałów budowlanych,
  • administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,
  • instytucjach naukowo-badawczych,
  • może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych.