Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

 

 

 

 

Nowy zawód

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE z projektowaniem wnętrz

Technik robót wykończeniowych w budownictwie - wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót budowlanych

Do zawodu wprowadzamy innowację projektowanie wnętrz, w ramach której będzie można zdobyć dodatkowe umiejętności:- opracowywanie projektów wnętrz;
- wykonywanie prac kreślarskich i graficznych z dziedziny projektowania architektonicznego, budowlanego i urbanistycznego;
- modernizacji pomieszczeń,
- rozpoznawania stylów architektonicznych;
- wykonywania plansz oraz modeli architektonicznych i urbanistycznych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych;

organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych;

koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych;

organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie;

realizowania projektów wnętrz.

Uczniowie w trakcie nauki w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

 

BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Perspektywy zawodowe:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami. Może także założyć własną firmę.

W tym zawodzie wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:
· wykonawstwem robót wykończeniowych: podłogowych, tynkarskich, malarskich i tapeciarskich oraz okładzinowych,
· organizowaniem robót wykończeniowych,
· eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi.