Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

Całodobowy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby młodzieży zmagającej się z kryzysem psychicznym.

Jeśli zmagasz się z:
- problemami związanymi z izolacją domową
- brakiem zrozumienia
- trudnościami okresu dojrzewania
- hejtem
- uzależnieniami
- depresją
- problemem przemocy
- samotnością
- problemami z nauką zdalną
- a także z innymi problemami osobistymi, których rozwiązanie wymaga wsparcia osób dorosłych

możesz skorzystać z Całodobowego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub dedykowanego specjalnie dla młodych ludzi czatu internetowego prowadzonego przez specjalistów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji możesz uzyskać wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Korzystanie z telefonu zaufania oraz czatu jest bezpłatne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej:

Startuje całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy – Rzecznik Praw Dziecka (brpd.gov.pl)

Dyżur pedagoga i psychologa

Informujemy, iż w okresie zdalnego nauczania pedagog i psycholog będą pełniły dyżur telefoniczny wg poniższego harmonogramu:

 

Dni tygodnia

Dyżur pedagoga

609 168 161

Dyżur psychologa

694 498 090

Poniedziałek

09.00 – 13.00

 

Wtorek

9.30 – 14.00

8.30 – 12.30

Środa

09.30 – 14.00

11.30 – 15.30

Czwartek

09.00 – 14.00

 

Piątek

09.30 – 14.00

8.30 – 11.30

 

Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny - Justyna Kozak-Swat
Psycholog szkolny - Maria Wyrzykowska

   Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

   Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.

   Chcesz z kimś porozmawiać.

   Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

   Chcesz podzielić się radością, smutkiem, sukcesem.

   Masz problemy osobiste lub rodzinne.

   Chcesz komuś pomóc, nie wiesz jak.

   Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

PRZYJDŹ DO GABINETU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO (pokój 43)

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Pedagog 8:45 - 12:45 8:45 - 12:45 8:45 - 12:45 8:45 - 12:45 8:45 - 12:45
Psycholog 8:15 - 11:40   8:15 - 11:40 8:15 - 11:30  

Gabinet psychologiczno-pedagogiczny organizuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dla młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi).

Do najważniejszych zadań należą:

 Diagnoza środowiska szkolnego uczniów.

 Indywidualna i grupowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

 Podejmowanie działań wychowawczych, profilaktycznych, interwencyjnych i socjalnych.

 Koordynowanie pracy szkoły w zakresie pedagogizacji rodziców.

 Ścisła współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę.

Obszary działania pomocy psychologiczno pedagogicznej obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia:

 udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych

 udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych

 udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych

 przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży

 rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego

 udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne

 prowadzenie konsultacji indywidualnych dla rodziców

 organizowanie pomocy materialnej uczniom z rodzin patologicznych, uczniom wychowującym się w rodzinach o trudnej sytuacji materialnej

 prowadzenie zajęć profilaktycznych dla młodzieży