Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

 

 

Rekrutacja 2017 - ważne terminy

 • 8 maja (od godz. 10.00) - 19 maja(do godz. 15.00) - składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 16 czerwca (od godz. 10.00) - 19 czerwca (do godz. 16.00) - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły.
 • 23 czerwca (od godz. 12.00) - 28 czerwca (do godz. 16.00) - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
 • 5 lipca (do godz.16.00) - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 6 lipca (od godz. 10.00) - 7 lipca (do godz. 16.00) - wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.
 • 6 lipca (od godz. 10.00) - 14 lipca (do godz. 12.00)- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 14 lipca do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • 10 sierpnia (od godz. 10.00) - 14 sierpnia (do godz. 16.00) - składanie wniosków o przyjęcie do ZSP NR 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie.
 • 10 sierpnia (od godz. 9.00) - 28 sierpnia (do godz. 16.00)- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
 • 28 sierpnia do godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • 29 sierpnia (od godz. 8.00) - 30 sierpnia (do godz. 16.00) - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 • 31 sierpnia do godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.