sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Monter konstrukcji budowlanych

   Kierunek objęty patronatem firmy POLIMEX MOSTOSTAL

Gwarantowane stypendium motywujące w wysokości minimum 1000 zł rocznie dla każdego przyjętego ucznia.

Monter konstrukcji budowlanych może wykonywać prace w zakresie montażu konstrukcji metalowych (głównie stalowych), montażu konstrukcji żelbetowych i montażu konstrukcji drewnianych. Z pracami tymi związane są również prace pochodne polegające na konserwowaniu i remontowaniu konstrukcji budowlanych, składowaniu elementów konstrukcyjnych, konstruowaniu niezbędnych rusztowań. Duży wpływ na zadania zawodowe wykonywane przez montera konstrukcji budowlanych ma szybki postęp technologiczny w sektorze budowlanym. W związku z wprowadzeniem do budownictwa elementów konstrukcyjnych z metali innych niż stal, coraz częściej przedmiotem pracy montera są konstrukcje metali nie będących stalą.

Monter konstrukcji budowlanych wykonuje swoje zadania zawodowe w firmach wykonawczych małych, zatrudniających niewielkie zespoły pracownicze, a także w dużych przedsiębiorstw wykonawczych. Monter konstrukcji budowlanych w zasadzie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Praca montera konstrukcji budowlanych wykonywana jest z reguły pod kierownictwem brygadzisty oraz kierownika robót. Praca ta wymaga znacznego zakresu wiadomości spoza bezpośredniego obszaru zawodu – szczególnie dotyczących robót towarzyszących i wykończeniowych. Bierze się to stąd, że monter konstrukcji przygotowuje front robót dla pracowników wykonujących zadania wykończeniowe i instalacyjne. Praca montera konstrukcji budowlanych dotyczy każdego etapu budowy – od fundamentów do zamknięcia stanu surowego. Czasami bierze udział w pracach wykończeniowych.