czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Technik budownictwa – kierunek objęty STYPENDIUM 1000 zł rocznie

   z projektowaniem wnętrz


Czym zajmuje się technik budownictwa?

 • Projektuje obiekty budowlane.
 • Współuczestniczy w kierowaniu, organizowaniu i nadzorowaniu robót budowlanych.
 • Sporządza kosztorysy robót budowlanych
 • Przygotowuje dokumentacje przetargowe.
 • Projektuje wnętrza.

Dlaczego warto zostać technikiem budownictwa?

 • Chciałbyś mieć wpływ na otaczający Cię świat?
 • Podoba Ci się praca na budowie?
 • Chcesz pracować w przedsiębiorstwach budowlanych?
 • Lubisz organizować pracę innym ludziom?
 • Interesuje Cię dokumentacja techniczna?
 • Chciałbyś zaprojektować swój własny dom?
 • Interesują Cię nowinki techniczne?
 • Pragniesz pracować wśród ludzi?
 • Chciałbyś wykonywać rysunki budowlane?
 • Ciekawią Cię kosztorysy budowlane?
 • Pragniesz prowadzić własną firmę budowlaną?

Czego uczymy przyszłego technika budownictwa?

 • Wykonywać, organizować i nadzorować roboty związane z zagospodarowaniem terenu, roboty stanu surowego, roboty wykończeniowe.
 • Wykonywać kosztorysy robót budowlanych.
 • Sporządzać dokumentację przetargową.
 • Posługiwać się dokumentacją techniczną.
 • Wykonywać rysunki i obliczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 • Organizować i kontrolować roboty związane z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej.
 • Wykonywać i koordynować roboty związane z rozbiórką obiektów budowlanych.
 • Prowadzić własną działalność gospodarczą
 • Gdzie można znaleźć pracę?
 • w licznych firmach budowlanych,
 • w organach administracji państwowej i samorządowej,
 • w firmach wytwarzających materiały i elementy budowlane,
 • prowadząc własną działalność,
 • w firmach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami,
 • w laboratoriach badających jakość materiałów budowlanych.
 • firmach remontowo – wykończeniowych,
 • biurach projektowych,
 • nadzorze budowlanym,
 • laboratoriach firm budowlanych oraz instytucjach naukowo-badawczych,
 • sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych,
 • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych;
 • lub kontynuować naukę na studiach technicznych.

Gdzie możemy wykorzystać zdobytą w szkole wiedzę?

Wiedza z zakresu budownictwa ma zastosowanie w:

 • budownictwie,
 • zarządzaniu nieruchomościami,
 • planowaniu przestrzennym,
 • wycenie nieruchomości,
 • wojsku,
 • górnictwie,
 • rolnictwie,
 • gospodarce nieruchomościami, zarządzaniu sieciami uzbrojenia terenu.

Szkoła gwarantuje STYPENDIA MOTYWUJĄCE w wysokości 1000 zł. rocznie dla każdego ucznia, który zostanie przyjęty na ten kierunek. Warunkiem otrzymania stypendium są pozytywne wyniki w nauce i wysoka frekwencja w szkole oraz na zajęciach praktycznych.
Nie ma progów związanych ze średnią ocen.