czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Sprzedawca

Sprzedawca, to osoba zajmująca się bezpośrednią i pośrednią obsługą klientów w handlu detalicznym i hurtowym. Sprzedawcy to pracownicy zatrudnieni w sklepach, hurtowniach i supermarketach, osoby realizujące czynności kupna i sprzedaży w imieniu firmy lub przedsiębiorstwa. Sprzedaż pośrednia to taka, w której sprzedawca nie bierze osobiście udziału – na przykład w sklepach samoobsługowych. W zależności od miejsca zatrudnienia sprzedawca może zajmować się także przyjmowaniem towarów od dostawców, przygotowywaniem ich do sprzedaży, bezpośrednim promowaniu produktów, przyjmowaniu należnej zapłaty i księgowaniem jej za pośrednictwem kasy fiskalnej. Sprzedawca samodzielny przyjmuje także reklamacje i skargi klientów.

Głodówka przeciwko kasom fiskalnym

Młodzież uczy się klasyfikowania towarów według określonych kryteriów, poznaje terminologię z zakresu towaroznawstwa. Uczniowie zapoznają się z przepisami dotyczącymi praw konsumenta i procedur postępowania reklamacyjnego. Sporządzają dokumenty związane z wykonywaną pracą i stosują programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Miejscem pracy sprzedawcy jest przestrzeń sklepu, kiosku, supermarketu, lub innego miejsca, w którym odbywają się transakcje kupna i sprzedaży bezpośredniej. Absolwent może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.