sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Elektromechanik pojazdów samochodowych

Zajmuje się montażem, kontrolą i naprawą układów elektrycznych w samochodach. Podstawowe zadania tego fachowca to praca przy urządzeniach odpowiedzialnych za sterowanie, zabezpieczanie i sygnalizację w samochodzie.

Praca polega na kontrolowaniu stanu technicznego zespołów i układów elektrycznych i mechanicznych, przeprowadzaniu ich regulacji i konserwacji oraz diagnozowaniu usterek, miedzy innymi za pomocą zebrania danych z wielu kontrolnych czujników elektronicznych i z pamięci komputera pokładowego pojazdu. Ponadto elektromechanik demontuje i montuje instalacje, układy elektryczne i mechaniczne lub ich elementy, dokonuje napraw lub wymiany zużytych części.

Młodzież wybierająca ten zawód nauczy się: ustalać rodzaje niesprawności i ich przyczyny metodami diagnostycznymi; ustalać sposoby usunięcia niesprawności, wymieniać zespołu, wymieniać części zespołu, naprawiać części; montować wiązki elektryczne, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołów wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy; ustawiać i regulować zapłon, ustawiać reflektory; ładować akumulatorów; dokonywać badania diagnostyczne i usuwać usterki układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Absolwent kierunku Elektromechanik pojazdów samochodowych może podejmować pracę w zakładach naprawy pojazdów samochodowych, stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych, autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, zakładach, w których są produkowane pojazdy samochodowe oraz ich części, placówkach handlowych.