sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Pracownia SketchUp, Autocad oraz kosztorysowania

W pracowni na profesjonalnym sprzęcie uczniowie poznają tajniki:

  1. podstaw sporządzania kosztorysów;
  2. zasad sporządzania kosztorysów
  3. nabywania umiejętności korzystania dokumentacji projektowej i przetargowej;
  4. logicznego myślenia podczas wykonywania przedmiarów i obmiarów;
  5. modelowania trójwymiarowego przy pomocy programu komputerowego SketchUp;