sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Blacharz samochodowy

Blacharz samochodowy zajmuje się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodów. Do jego zdań należy także montowanie gotowych elementów. Pracownik zatrudniony na tym stanowisku musi dobrze orientować się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów. Na ich podstawie dokonuje on wyboru odpowiednich materiałów, których później używa przy naprawie.

Dobry fachowiec powinien bez trudu oceniać stan blach w samochodzie, rozróżniać, które są zniszczone lub skorodowane i wymagają naprawy bądź wymiany. W swojej pracy wykorzystuje narzędzia zarówno ręczne jak i mechaniczne.

Młodzież wybierająca ten zawód nauczy się: wykonywania podstawowych operacji ślusarskich, jak piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie, wyginanie elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości; wykonywania operacji na obrabiarkach do blach; zgrzewania, lutowania, spawania, nitowania i klejenia blach i profili; łączenia blach cienkich za pomocą lutowania cyną, mosiądzem i miedzią; wykonywania obróbki cieplnej blach i części samochodowych; montowania i demontowania elementów nadwozi samochodowych i kabin samochodowych; czyszczenia i konserwacji narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich.

Absolwent w tym zawodzie wykonuje swoje zadania zawodowe zarówno w małych zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi, jak i w dużych przedsiębiorstwach mechaniki pojazdowej. Może też prowadzić samodzielną działalność gospodarczą