czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Koło strzeleckie

Specyficzna dyscyplina jaką jest strzelectwo sportowe kształci u młodych ludzi pożądane cechy charakteru, takie jak: wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, samokontrolę i rozwagę. Uprawianie tej dyscypliny daje niewątpliwie dużo satysfakcji. Stanowi ważny element przysposabiania młodzieży do odpowiedzialności za obronę ojczyzny, ściśle koreluje z przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa oraz jest wspaniałym sposobem na spędzanie wolnego czasu. Strzelectwo sportowe pobudza młodych ludzi do rozwijania zainteresowań politechnicznych oraz może być metodą do zwalczania patologii.