Stypendium motywujące dla uczniów Technikum Nr 5 ponownie rozdane – GRATULUJEMY!!!

W dniu 7 marca 2022r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów motywujących uzdolnionym uczniom technikum, kształcącym się w zawodzie technik budownictwa.

Dyrektor szkoły – Pani Agnieszka Zalewska – Wróbel oraz Wicedyrektor – Pani Iwona Komosa wręczyły młodzieży pamiątkowe dyplomy a także życzyły wytrwałości w dążeniu do postawionych sobie celów i dalszych sukcesów w nauce. Swoim podopiecznym gratulowały także wychowawczynie – Pani Małgorzata Stosio oraz Pani Beata Dmowska.

Dzięki pozyskanym przez dyrekcję szkoły sponsorom, wsparcie finansowe – w wysokości 500 zł na I semestr – otrzymali : Weronika Jaszczuk, Ewelina Guzowska, Krystian Skoczylas i Michał Krasnodębski z klasy 1 TA oraz Piotr Szkodziński, Piotr Bielak i Gabriel Łukasik z kl. 2 TA.

Przyznane stypendia z pewnością zmotywują do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dla pozostałych uczniów będą mobilizacją do osiągnięcia sukcesu rówieśników.

Wyróżnionym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej nauce.

Prezes Zarządu firmy Mostostal Siedlce p. Tomasz Hapunowicz wręczył stypendia uczniom klasy pierwszej Branżowej Szkoły I stopnia w zawodzie monter konstrukcji budowlanych. Młodociani pracownicy odbywają praktyczną naukę zawodu w firmie Mostostal Siedlce.

Gratulujemy najlepszym i zachęcamy do wytrwałej i efektywnej pracy w drugim semestrze.