DZIEŃ TELEFONÓW ZAUFANIA

Co roku 17-ego maja obchodzony jest Dzień Telefonów Zaufania świadczących doraźną pomoc psychologiczną i możliwość wymiany myśli osobom, które przeżywają trudności natury osobistej.

Dyżurni w telefonach zaufania działają poprzez uważne wysłuchanie i rozmowę. Możliwość anonimowej i kompetentnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych zawsze jest bardzo ważna.

W ramach propagowania idei pomocy świadczonej przez telefony zaufania przedstawiamy ofertę instytucji proponujących wsparcie telefoniczne i konsultacje on-line.

W załączonej infografice i prezentacji znajduje się wykaz numerów telefonów i stron internetowych, z których zawsze można skorzystać w sytuacji trudnej i kryzysowej.

Potrzebujesz pomocy i wsparcia? Zadzwoń lub napisz!