Czy wiesz czym oddychasz?

27 października 2022 r. klasy 1TA i 1TD technikum wraz z wychowawcami – p. E. Danielak i p. M. Ponikowską – uczestniczyły w spotkaniu edukacyjno-informacyjnym/prelekcji pt. “Czy wiesz czym oddychasz?”, organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Siedlcach w ramach projektu Miasto Siedlce dla czystego powietrza, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego – Mazowsze dla Czystego Powietrza 2022. Wykład prowadzili nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Instytutu Klimatologii. Uczniowie dowiedzieli się jakie są główne zanieczyszczenia powietrza (PM, SO2, CO, O3, NO2, Pb), jaki wpływ wywierają na zdrowie człowieka i jak Polska wypada na tle innych państw europejskich. Prowadząca poruszyła również temat smogu, który pojawia się w naszych miastach w okresach jesienno-zimowych, kiedy niestety mieszkańcy palą węglem/drzewem (a niekiedy i czymś gorszym np. śmieciami czy plastikiem) w piecach starego typu (tzw. kopciuchy). Wychodząc na spacer zimą warto sprawdzić jaka jest jakość powietrza w naszym mieście. Stacje wykonujące pomiary np. ilości pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 znajdują się w wielu polskich miastach i miasteczkach. W Siedlcach taka stacja znajduje się na ulicy Konarskiego. Aby sprawdzać indeks jakości powietrza można pobrać specjalną aplikację na telefon – KANAREK czy SYNGEOS lub sprawdzać dane na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska

Spotkanie miało bardzo dużą wartość merytoryczną, wiele poruszanych zagadnień znajdzie swoje odbicie w tematach realizowanych na lekcjach biologii i godzinach wychowawczych.