Podziękowania za udział w projekcie “Pozwól sobie na eMOCje”

Klasa II TC uczestniczyła w Kampanii Społecznej „Pozwól sobie na eMOCje” w ramach zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku. Projekt została zorganizowana  przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Grupę Literacką „Witraż”. Podczas spotkania, uczniom została zaproponowana wspólna praca twórcza inspirowana tematyką uzależnień, panel dyskusyjny oraz opracowanie i zaprezentowanie „Scenki edukacyjnej”. Spotkanie poprowadziła Pani mgr Agnieszka Zdanowska-Somla oraz animatorzy SGL „Witraż” MOK.