Psychoedukacyjnych Scenariusz Życia

20-ego kwietnia uczniowie ZSP 5 uczestniczyli w Warsztatach Psychoedukacyjnych Scenariusz Życia. Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Szansa na Rzecz Osób Dotkniętych Chorobą Alkoholową, Narkomanią i Hazardem we współpracy z Pawłem Przewoźnym. W trakcie warsztatów zaprezentowano pokaz autorskich fragmentów filmowych. Uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej profilaktyki uzależnień. Uczestnicy spotkania poznali niezwykłą historię życia, która pokazuje, że można pokonać wszystkie przeszkody i rozwijać swoją pasję.