czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
AktualnościBibliotekaSzkołauczniowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

 Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 uzyskał rządowe wsparcie finansowe (5000 zł) w ramach  programu:

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 – Priorytet 3.

Łącznie z wkładem własnym Miasta Siedlce mamy do dyspozycji 5.000 zł.  Za otrzymane środki finansowe zakupimy:

  • lektury i nowości wydawnicze wybrane przez uczniów,
  • nagrody książkowe dla czytelników,
  • elementy wyposażenia biblioteki szkolnej.