środa, 29 maja, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
Kształcenie zawodoweSzkołauczniowiezawodowy

Wynagrodzenia młodocianych pracowników – aktualizacja

Wyższe stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych od 1 września 2023 r.

 

Od 1 września 2023 roku obowiązują nowe, wyższe stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z 6 lipca 2023 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2023 r. poz. 1348), minimalne miesięczne pensje pracowników młodocianych wzrosły o 3% w stosunku do wcześniej obowiązujących stawek.

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez GUS. Nowe stawki dotyczą zarówno pracowników młodocianych zatrudnionych od 1 września 2023 r., jak i tych zatrudnionych przed tą datą.

Stawki wynagrodzenia dla pracowników młodocianych realizujących dokształcanie teoretyczne w danej szkole, obowiązujące od 1 września 2023 r., są następujące:

  • I rok nauki lub klasa I branżowej szkoły I stopnia: nie mniej niż 8%, tj. 560,46 zł;
  • II rok nauki lub klasa II branżowej szkoły I stopnia: nie mniej niż 9%, tj. 630,52 zł;
  • III rok nauki lub klasa III branżowej szkoły I stopnia: nie mniej niż 10%, tj. 700,58 zł.