sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
Kształcenie zawodoweSzkołauczniowiezawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i prakrtycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów
i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w
części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707, z późn. zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA.

Każdy zdający w części pisemnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania pomocniczych obliczeń lub rozwiązań na kartach identyfikacyjnych
oraz może mieć kalkulator prosty*.

* Kalkulator prosty to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Komunikat dyrektora CKE z 6 grudnia 2023 r. w sprawie materiałów
i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
w
części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2019 r. poz.1707, z późn. zm.) ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2024 ZIMA.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).