środa, 21 lutego, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
AktualnościSzkołauczniowieWażne stronyzawodowy

“Innowacyjna Umowa Patronacka Wspierająca Kształcenie Zawodowe”

Dnia 12 stycznia 2024 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Siedlcach została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Firmą MAL-POL Sp. z o.o. a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 5 w Siedlcach. Firmę reprezentował siedlecki przedsiębiorca Pan Dawid Wasilewski.

Zgodnie z duchem czasu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 oraz
MAL-POL Sp. z o.o. wspólnie wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy jak również uczniom szkół podstawowych, stwarzając im nowe i nowoczesne perspektywy kształcenia. Umowa patronacka stanowi powrót do idei kształcenia zawodowego, które wydatnie łączy szkolnictwo zawodowe z regionalnym rynkiem pracy. Stanowi odpowiedź na potrzeby kadrowe zakładów pracy, daje szerokie możliwości przyszłego zatrudnienia absolwentów Szkoły oraz ich awansu i rozwoju zawodowego.

Głównym celem podpisanej Umowy Patronackiej jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia oraz zwiększenie stanu liczebnego przyszłych pracowników branży budowlanej o profilu technicznym.

Firma ufundowała również stypendium motywujące dla uczniów technikum budownictwa.