Pracownia programowania i robotyki

Dyrekcja szkoły przy wsparciu finansowym Pana Prezydenta Miasta Siedlce zakupiła sprzęt komputerowy do Pracowni programowania i robotyki sala nr 4 i sali komputerowej nr 37 (zdjęcia) oraz szafki dla uczniów, które zostały rozmieszczone w budynku szkoły.

Drodzy uczniowie – koniec z kolejką do okienka w szatni!!