Wrzesień i październik miesiącami innowacji.

W ramach wdrożenia programu innowacji pedagogicznej w ZSP Nr 5 w projekcie “Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. uczniowie technikum budownictwa przez ponad miesiąc odbywali szkolenie z programu do projektowania 3D SketchUp. Jest to program, który szczególnie upodobali sobie specjaliści z branży budowlanej, projektowej i nie tylko, a który daje wiele różnorodnych możliwości dla projektowania i modelowania budynków i wnętrz.

Kurs prowadzony był od podstaw modelowania 3D do zaawansowanych fotorealistycznych wizualizacji i skierowany przede wszystkim do osób, które wcześniej nie miały styczności z tematyką grafiki 3D w projektowaniu architektonicznym.
Działanie poszczególnych narzędzi programów omawiane było na przykładowych praktycznych zastosowaniach w procesie projektowania wnętrz.

Szkolenie realizowane było w formie warsztatów oraz ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy krok po kroku, wykonując polecenia instruktora nabywali umiejętności posługiwania się oprogramowaniem w kontekście realnych zastosowań projektowych.

Kurs miał na celu, nie tylko przekazanie wiedzy z zakresu oprogramowania ale również informacji wynikających z geometrii budynku (np. grubości ścian, wymiarów otworów okiennych i drzwiowych, gabarytów elementów konstrukcyjnych itp.), zasad ergonomii projektowania pomieszczeń mieszkalnych (np. szerokości traktów komunikacyjnych, kierunków otwierania stolarki drzwiowej, wysokości oraz odległości pomiędzy poszczególnymi elementami wyposażenia wnętrz itp.) oraz rysunku technicznego.”- mówi pan Adam Kściuczyk, prowadzący szkolenie.

Mamy nadzieję, że regularna praktyka połączona z wiedzą teoretyczną, którą pozyskali uczniowie, pozwoli naszym przyszłym specjalistom na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych projektów.