„Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”

Miło nam poinformować, że Pani Małgorzata Stosio, nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych w ZSP Nr 5, w dniu 18 października 2021r. uczestniczyła w uroczystej gali wręczenia nagród laureatom konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021” realizowanego w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych zorganizowana przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.

Laureatka odebrała nagrodę z rąk marszałka Adama Struzika, członka zarządu województwa mazowieckiego Elżbiety Lanc oraz przewodniczącego sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego Krzysztofa Skolimowskiego.

Pani Małgorzata otrzymała tytuł „Opiekuna Stypendysty Roku 2020/2021” w wyniku konkursu. Z obszaru województwa mazowieckiego wyłoniono łącznie 36 najlepszych opiekunów, którzy poprzez swoje zaangażowanie i efektywne podejście do realizacji projektów edukacyjnych stali się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad szczególnie uzdolnionym stypendystą.

Opieka nad uzdolnionymi uczniami to wyjątkowy rozdział w pracy pedagoga” powiedział marszałek Adam Struzik. – „Oznacza nie tylko ogromną odpowiedzialność, ale wiąże się też z dodatkowym czasem, jaki nauczyciel poświęca na pracę ze swoim podopiecznym. Musi posiadać umiejętność inspirowania dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy. To tak naprawdę wspólne przekraczanie granic, poszukiwanie nowych rozwiązań i wiadomości. Wyjście poza ramy standardowego procesu edukacji. Bez poświęcenia i zaangażowania nie będzie efektu, dlatego tym bardziej takich ludzi, którzy z chęcią i pasją robią coś dla innych, trzeba nagradzać”.

W konkursie „Opiekun stypendysty 2020/2021” wzięli udział nauczyciele, pedagodzy szkolni oraz doradcy zawodowi, którzy sprawowali opiekę dydaktyczną nad stypendystami realizującymi projekty edukacyjne w ramach dwóch programów stypendialnych samorządu Mazowsza – „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”) w ubiegłym roku szkolnym.

Komisja konkursowa, w której pracach brali udział m.in. przedstawiciele kuratorium oświaty oraz mazowieckich samorządowych centrów doskonalenia nauczycieli, wybrała 36 laureatów. Każdy z wyróżnionych pedagogów otrzymał nagrodę finansową w wysokości 3 tys. zł.

Serdeczne gratulacje!