niedziela, 10 grudnia, 2023
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
Pedagog i psycholog

Lekcja terenowa z okazji Światowego Dnia Wody

W ostatnią, nieco mroźną ale słoneczną, środę marca uczniowie klas 1TD i 4TB wraz z wychowawcami p. Anną Skorupską i p. Małgorzatą Ponikowską uczestniczyli w lekcji terenowej w Stacji Uzdatniania Wody w Siedlcach przy ulicy Leśnej 8. Lekcja poświęcona była wodzie – z okazji jej święta.

Jak ważna jest woda – każdy wie. Woda to życie, to narzędzie pracy, energia, transport, higiena, rekreacja i turystyka, bezpieczeństwo. W wyniku zmian klimatycznych przeobrażeniu ulegają zasoby wód podziemnych i powierzchniowych. Na jakość wody oraz jej dostępność wpływ ma m.in. wzrost liczby ludności na świecie czy urbanizacja. Nadal miliony ludzi na świecie cierpi na niedostatek wody pitnej. Dzięki spotkaniu z pracownikiem Stacji Uzdatniania Wody uczniowie naszej szkoły dowiedzieli się jak cennym zasobem jest woda i co my, lokalnie, w naszych domach możemy robić, aby ją oszczędzać. Tym bardziej, że Siedlce mają się czym pochwalić. Jakość siedleckiej wody jest bardzo dobra i spełnia wszystkie normy sanitarne. Woda pochodzi z podziemnych pokładów wodonośnych położonych na głębokości ok. 100m. Wody tego typu podlegają naturalnemu procesowi oczyszczania.
Woda podziemna w Siedlcach jest wolna od bakterii i zachowuje wysokie walory zdrowotne i smakowe.

Zatem Drodzy Uczniowie – przesłanie dla nas wszystkich:

Pijmy wodę – będziemy zdrowi!

Dziękujemy pracownikom i Dyrekcji PWiK w Siedlcach za możliwość uczestniczenia w lekcji terenowej i za wiele cennych informacji.