czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Technik fotografii i multimediów

   VR (Virtual Reality)

Rozpocznij naukę na kierunku Technik fotografii i multimediów z innowacją VR i rozwijaj z nami swoje fotograficzne pasje! Jeśli lubisz fotografować , edytować zdjęcia i tworzyć prezentacje multimedialne – z nami zyskasz zawód z przyszłością! Technik fotografii i multimediów – to zawód dla ludzi z pasją, rozwijający kreatywne spojrzenie na otaczający nas świat. Technik fotografii i multimediów jest zawodem zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu, wykonywaniem projektów graficznych i multimedialnych. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach, wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Technik fotografii i multimediów wykorzystuje w swojej pracy sprzęt analogowy lub cyfrowy o różnym stopniu zawansowania technicznego. Dodatkowo innowacja VR (Virtual Reality) stanowi kierunek Technika fotografii i multimediów bardzo atrakcyjnym. O technologii VR jeszcze nie tak dawno temu mogliśmy powiedzieć, że to coś, co owszem istnieje, ale wyłącznie w filmach science-fiction. Jednak każda dekada ma swój wynalazek w dziedzinie najnowszych technologii. Mamy i my. Branża technologii informatycznej wskazuje, że VR jest najdynamiczniej rozwijającą się gałęzią informatyki. Virtual Reality to przedstawienie wirtualnego świata w taki sposób, aby widziane w nim obiekty wywierały na nas wrażenie fizycznej, przestrzennej i namacalnej obecności. Dokonuje się to poprzez tzw. immersję, czyli pełne zanurzenie się zmysłów człowieka w świecie wirtualnym z wykorzystaniem zmysłu wzroku i słuchu. W czasie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci uzyskanie następujących kwalifikacji:
Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu AUD.02.
Realizacja projektów graficznych i multimedialnych AUD.05.

W ramach tych kwalifikacji absolwent szkoły w zawodzie Technik fotografii i multimediów będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • rejestrowania, kopiowania i przeprowadzania obróbki obrazu;
 • wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;
 • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
 • przygotowywania zamówień, oferty produktów i usług fotograficznych;
 • utrwalania obrazów obiektów metodami chemicznymi lub elektronicznymi;
 • przygotowywania materiałów cyfrowych do publikacji w mediach;
 • wykonywania i publikowania internetowych projektów multimedialnych;
 • tworzenia obróbki i publikacji obrazu;
 • obsługi programów graficznych do obróbki obrazu;
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

Przyswojona wiedza i umiejętności dają możliwość zatrudnienia w:

 • laboratoriach kryminalistycznych POLICJI,
 • mediach tradycyjnych i cyfrowych,
 • studiach fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i wydawniczych,
 • wydawnictwach,
 • archiwach,
 • galeriach sztuki współczesnej,
 • domach produkcyjnych (mediowych i filmowych),
 • pracowniach edytorskich,
 • instytucjach kultury,
 • studiach graficznych i drukarniach, działach marketingowych firm,
 • instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych,
 • e-commerce,
 • marketingu i reklamie,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą z oprawą fotograficzną uroczystości

Po uzyskaniu tytułu technika fotografii i multimediów i zdaniu matury, absolwent może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych, pomaturalnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą, m.in. na kierunkach związanych z fotografią (Wydział Sztuki Mediów – przykładowe specjalności: fotografia, animacja, sztuka mediów i animacja, film eksperymentalny; Wydział Komunikacji Medialnej – przykładowe specjalności: animacja w mediach, grafika artystyczna, grafika projektowa, dziennikarstwo prasowe, reklama i public relations; Film i sztuki audiowizualne – przykładowe specjalności: produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa, sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa, film i fotografia). Analiza ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale Internetowe wskazuje, że technicy fotografii i multimediów należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników ze znajomością tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania zdjęć, metod tworzenia projektów multimedialnych.