Technik chłodnictwa i klimatyzacji

   z fotowoltaiką

Technik chłodnictwa i klimatyzacji – technik chłodnictwa i klimatyzacji zdobywa kwalifikacje do instalacji, obsługi oraz modernizacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w budynkach przemysłowych, mieszkalnych i w transporcie. Wybierając ten zawód będziesz należeć do nielicznej grupy absolwentów poszukiwanych na rynku pracy w branży ambitnej i rozwojowej, która będzie oczekiwała od Ciebie umiejętności: montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, oceniania stanu technicznego tych urządzeń i instalacji, obsługi i konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Chłodnictwo i klimatyzacja to połączenie dziedzin – elektrotechniki, automatyki, termodynamiki technicznej, hydrauliki, pneumatyki i materiałoznawstwa – to sprawia, że ten zawód jest szerokoprofilowym kierunkiem kształcenia. Dodatkowo innowacja fotowoltaika wzbogaca kierunek Technika chłodnictwa i klimatyzacji bardzo atrakcyjnym . Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. W czasie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci uzyskanie następujących kwalifikacji:

Dodatkowo innowacja fotowoltaika wzbogaca kierunek Technika chłodnictwa i klimatyzacji bardzo atrakcyjnym . Fotowoltaika to dziedzina nauki i techniki zajmująca się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. W czasie nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które umożliwią Ci uzyskanie następujących kwalifikacji:
EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

W ramach tych kwalifikacji absolwent szkoły w zawodzie Technik chłodnictwa i klimatyzacji będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: montowania i uruchamiania urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;

 • oceniania stanu technicznego urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • naprawy oraz modernizacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • organizowania prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła;
 • demontażu urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, odzysku i uzdatniania czynników roboczych.

Przyswojona wiedza i umiejętności dają możliwość zatrudnienia w:

 • firmach zajmujących się projektowaniem, montażem, naprawą i modernizacją instalacji oraz urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych a także energetyki odnawialnej;
 • firmach monitorujących stan techniczny tych instalacji oraz urządzeń, przeprowadzających konserwację i zajmujących się ich obsługą;
 • w zakładach zajmujących się chłodnictwem, wentylacją i klimatyzacją, w centrach logistycznych i chłodniach zakładowych przy zakładach przemysłu spożywczego tj. w przemyśle mięsnym, rybnym, mleczarskim, owocowo – warzywnym, tłuszczowym, drobiarskim i piwowarskim;
 • w zakładach produkujących urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne;
 • w przedsiębiorstwach handlujących urządzeniami chłodniczymi, grzewczymi i klimatyzacyjnymi;
 • w morskich jednostkach pływających (trawlery, przetwórnie chłodnicze);
 • warsztatach naprawczych AGD, zakładach produkujących sprzęt AGD;
 • własnych firmach działających w tej branży.

Po uzyskaniu tytułu technika fotografii i multimediów i zdaniu matury, absolwent może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych, pomaturalnych i na studiach wyższych w kraju i za granicą, m.in. na kierunkach związanych z fotografią (Wydział Sztuki Mediów – przykładowe specjalności: fotografia, animacja, sztuka mediów i animacja, film eksperymentalny; Wydział Komunikacji Medialnej – przykładowe specjalności: animacja w mediach, grafika artystyczna, grafika projektowa, dziennikarstwo prasowe, reklama i public relations; Film i sztuki audiowizualne – przykładowe specjalności: produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowa, sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowa, film i fotografia). Analiza ofert pracy, prowadzona w oparciu o portale Internetowe wskazuje, że technicy fotografii i multimediów należą do grupy poszukiwanych pracowników. Rynek pracy potrzebuje wykwalifikowanych pracowników ze znajomością tradycyjnych i nowoczesnych metod wykonywania zdjęć, metod tworzenia projektów multimedialnych.