czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Oferta edukacyjna 2024/2025

 

Oferta edukacyjna na rok szkolnyn 2024/2025

Technikum Nr 5

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2024/2025

Branżowa Szkoła I stopnia

 

 

Regulamin Rekrutacji na rok szkolny 2024-2025

 

 

 

STYPENDIUM

TECHNIK BUDOWNICTWA 1000 ZŁ ROCZNIE 💰

 

1. TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ 🤩🤩🤩 NOWOŚĆ🤩🤩🤩 – symbol zawodu 311224

NAZWA KWALIFIKACJI:

BUD.34. Planowanie i wykonywanie poszczególnych etapów wykończenia wnętrz

BUD.35. Wykonywanie aranżacji wnętrz

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik awionik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • organizowania, wykonywania i nadzorowania zadania zawodowe związane z projektowaniem i aranżacją wnętrz o różnych przeznaczeniu funkcjonalnym,
 • sporządzania kosztorysów,
 • organizowania i kontrolowania roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe,
 • posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • modernizowania wnętrz historycznych i zabytkowych,
 • stosowania materiałów wykończeniowych ,
 • nadzorowania robót wykończeniowych.

Kariera zawodowa


 • w biurach projektowo – architektonicznych,
 • firmach budowlano – wykończeniowych, hotelach, bankach, firmach deweloperskich, domach i mieszkaniach, zakładach meblarskich, firmach wystawienniczych, w marketach budowlano – wykończeniowych w sekcji projektowania,
 • może projektować przestrzenie wystawowe, zwłaszcza dla różnych imprez handlowych i promocyjnych,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą.

2. TECHNIK STYLISTA – symbol zawodu 311946

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy odzieżownictwa
 • projektowanie wyrobów odzieżowych
 • stylizacja ubioru i kreacja wizerunku
 • stylizowanie sylwetki – ubiór, fryzura, makijaż, akcesoria
 • dobór tematyczny ubioru, fryzury i makijażu do kreowanego wizerunku
 • dobór ubioru, fryzury i makijażu do kształtu sylwetki
 • prowadzenie własnej działalności w zakresie stylizacji i kreacji wizerunku

Innowacja:

 • kreowanie wizerunku w social mediach

Nazwy kwalifikacji:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

2. TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – symbol zawodu 514105

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy fryzjerstwa
 • technologia fryzjerstwa
 • dokumentacja fryzur
 • projektowanie i wykonywanie fryzur
 • procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

Innowacja:

 • wizaż i kreowanie wizerunku

  Nazwy kwalifikacji:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK. 03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

3. TECHNIK PRZEMYSŁU MODY – symbol zawodu 311941

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy odzieżownictwa
 • projektowanie wyrobów odzieżowych
 • procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • sprzedaż wyrobów odzieżowych
 • wykonywanie wyrobów odzieżowych
 • marketing i sprzedaż wyrobów odzieżowych

Innowacja:

 • wizaż i kreowanie wizerunku

Nazwa kwalifikacji:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

4. TECHNIK PROGRAMISTA – symbol zawodu 351406
Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy informatyki
 • strony i aplikacje internetowe
 • bazy danych
 • podstawy programowania
 • aplikacje desktopowe i mobilne
 • aplikacje webowe
 • tworzenie aplikacji mobilnych i webowych
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • tworzenie aplikacji desktopowych

Innowacja:

 • robotyka

  Nazwy kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

5. TECHNIK CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI – symbol zawodu 311929
Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w chłodnictwie
 • podstawy chłodnictwa i klimatyzacji
 • działalność gospodarcza w chłodnictwie
 • rysunek techniczny w chłodnictwie
 • elektrotechnika i elektronika
 • pracownia wykonywania obliczeń i pomiarów
 • organizacja montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń
 • eksploatacja instalacji i urządzeń
 • montaż instalacji i urządzeń
 • pracownia montażu i instalacji urządzeń
 • pracownie eksploatacji instalacji i urządzeń


Innowacja:

 • fotowoltaika


Nazwy kwalifikacji:

ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

6. TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW – symbol zawodu 343105
Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w multimediach
 • teoria obrazu fotograficznego
 • pracownia urządzeń fotograficznych
 • rysunek techniczny
 • kompozycja obrazu
 • estetyka w fotografii
 • cyfrowe technologie multimedialne
 • pracownia multimedialna
 • przygotowanie materiałów cyfrowych
 • techniki fotograficzne
 • cyfrowa obróbka obrazu


Innowacja:

 • wirtualna rzeczywistość

 


Nazwy kwalifikacji:

AUD.02. Rejestracja, obróbka publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

7. TECHNIK BUDOWNICTWA Z PROJEKTOWANIEM WNĘTRZ I PROJEKTOWANIEM ARCHITEKTONICZNYM – symbol zawodu 311204
Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • rysunek techniczny budowlany
 • budownictwo ogólne
 • technologia robót tynkarskich i murarskich
 • pracownia murarsko-tynkarska
 • organizacja kontrola produkcji budowlanej
 • konstrukcje budowlane
 • organizacja i przygotowanie budowy
 • podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych
 • pracownia rysunku odręcznego z modelowaniem
 • kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych

Innowacja:

 • projektowanie architektoniczne
 • projektowanie wnętrz


Nazwy kwalifikacji:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów