Oferta edukacyjna 2021/2022

Dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej

na rok szkolny 2021/2022

TECHNIKUM NR 5

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

*zawody (mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, krawiec, lakiernik, cukiernik, lakiernik samochodowy, piekarz, stolarz, przetwórca mięsa, sprzedawca, elektromechanik AGD, elektryk, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych)

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

*symbol kwalifikacja z podstawy programowej 2012

1. Technik usług fryzjerskich – symbol zawodu 514105

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy fryzjerstwa
 • technologia fryzjerstwa
 • dokumentacja fryzur
 • projektowanie i wykonywanie fryzur
 • procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

Innowacja:

wizaż i stylizacja paznokci
wizaż i stylizacja paznokci w praktyce

Nazwy kwalifikacji:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich

FRK. 03. Projektowanie i wykonywanie fryzur

2. Technik przemysłu mody – symbol zawodu 311941

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy odzieżownictwa
 • projektowanie wyrobów odzieżowych
 • procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • sprzedaż wyrobów odzieżowych
 • wykonywanie wyrobów odzieżowych
 • marketing i sprzedaż wyrobów odzieżowych

Innowacja:

wizaż i stylizacja paznokci
wizaż i stylizacja paznokci w praktyce

Nazwy kwalifikacji:

MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych

MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

3. Technik programista – symbol zawodu 351406
Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • podstawy informatyki
 • strony i aplikacje internetowe
 • bazy danych
 • podstawy programowania
 • aplikacje desktopowe i mobilne
 • aplikacje webowe
 • tworzenie aplikacji mobilnych i webowych
 • tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • tworzenie aplikacji desktopowych

Innowacja:

grafika 3D

postawy programowania robotów
pracownia programowania robotów


Nazwy kwalifikacji:

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

4. Technik chłodnictwa i klimatyzacji – symbol zawodu 311929
Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w chłodnictwie
 • podstawy chłodnictwa i klimatyzacji
 • działalność gospodarcza w chłodnictwie
 • rysunek techniczny w chłodnictwie
 • elektrotechnika i elektronika
 • pracownia wykonywania obliczeń i pomiarów
 • organizacja montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń
 • eksploatacja instalacji i urządzeń
 • montaż instalacji i urządzeń
 • pracownia montażu i instalacji urządzeń
 • pracownie eksploatacji instalacji i urządzeń


Innowacja:

podstawy fotowoltaiki

pracownia fotowoltaiki


Nazwy kwalifikacji:

ELE.03. Wykonywanie robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

ELE.04. Eksploatacja i organizacja robót związanych z montażem instalacji i urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła

5. Technik fotografii i multimediów – symbol zawodu 343105
Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w multimediach
 • teoria obrazu fotograficznego
 • pracownia urządzeń fotograficznych
 • rysunek techniczny
 • kompozycja obrazu
 • estetyka w fotografii
 • cyfrowe technologie multimedialne
 • pracownia multimedialna
 • przygotowanie materiałów cyfrowych
 • techniki fotograficzne
 • cyfrowa obróbka obrazu


Innowacja:

podstawy wirtualnej rzeczywistości

pracownia wirtualnej rzeczywistości


Nazwy kwalifikacji:

AUD.02. Rejestracja, obróbka publikacja obrazu

AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

6. Technik budownictwa z projektowaniem wnętrz i projektowaniem architektonicznym – symbol zawodu 311204
Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • rysunek techniczny budowlany
 • budownictwo ogólne
 • technologia robót tynkarskich i murarskich
 • pracownia murarsko-tynkarska
 • organizacja kontrola produkcji budowlanej
 • konstrukcje budowlane
 • organizacja i przygotowanie budowy
 • podstawy kosztorysowania obiektów i robót budowlanych
 • pracownia rysunku odręcznego z modelowaniem
 • kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych

Innowacja:

komputerowe wspomaganie projektowania

projektowanie wnętrz

podstawy geometrii wykreślnej

projektowanie wnętrz w 3D z wizualizacją

podstawy projektowania architektonicznego

pracownia rysunku odręcznego z modelowaniem

historia architektury


Nazwy kwalifikacji:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów


7. Technik inżynierii sanitarnej – symbol zawodu 311218
Przedmioty w kształceniu zawodowym

 • rysunek techniczny instalatorski
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w inżynierii sanitarnej
 • podstawy budownictwa
 • technologia sieci i instalacji sanitarnych
 • organizacja robót sanitarnych
 • wykonywanie sieci i instalacji sanitarnych
 • pracownia dokumentacji
 • pracownia kosztorysowania


Nazwy kwalifikacji:

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych


8. Technik robót wykończeniowych w budownictwie – symbol zawodu 311219
Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 • Organizacja robót budowlanych
 • Kosztorysowanie w robotach wykończeniowych
 • Pracownia organizacji i robót wykończeniowych
 • Pracownia kosztorysowania
 • Komputerowe wspomaganie projektowania


Nazwy kwalifikacji:

BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie