Dla kandydata

Film instruktażowy dla ósmoklasistów, logowanie do systemu krok po kroku.

https://www.youtube.com/watch?v=a6NYo9pGIJk

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5

W SIEDLCACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

HARMONOGRAM REKRUTACJI

DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA W

ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 5

W SIEDLCACH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Dodatkowe informacje  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

UWAGA 

 Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy – Prawo oświatowe: w przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym wniosek kandydata złożony po terminie, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2022/2023