sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

RADA RODZICÓW

Konto Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
im. gen. W. Sikorskiego w Siedlcach

Wpłat można dokonać na następujące konta Banku Spółdzielczego w Siedlcach:

Konto główne

nr 69 9194 0007 0000 3258 2000 0010

W tytule przelewu proszę koniecznie podać cel darowizny np. wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia i klasę do której uczęszcza.

NIP 821-210-92-08

Konto pomocnicze z przeznaczeniem na wpłaty na fundusz stypendialny i darowizny.

nr 14 9194 0007 0000 3258 2000 0030