czwartek, 18 kwietnia, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Technik inżynierii sanitarnej kierunek objęty STUPENDIUM 1000 zł rocznie

STYPENDIUM 1000 ZŁ 💰

Technik:

 • projektuje i wykonuje instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, grzewcze oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne,
 • kontroluje eksploatację instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania oraz zajmuje się jej naprawą,
 • sprawnie posługuje się komputerem w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
 • zna zasady prowadzenia dokumentacji budowlanej,
 • sprawuje nadzór budowlany oraz kieruje zespołem ludzi.

Czego uczymy przyszłego technika inżynierii sanitarnej?

 • rozpoznawania rodzajów instalacji budowlanych oraz ich elementów,
 • rozpoznawania rodzajów i elementów podziemnej infrastruktury terenu,
 • rozpoznawania materiałów stosowanych do budowy sieci i instalacji sanitarnych,
 • sporządzania rysunków technicznych oraz szkiców roboczych,
 • rozpoznawania paliw gazowych oraz określania ich właściwości,
 • rozróżniania rodzajów i elementów dokumentacji projektowej sieci oraz instalacji sanitarnych,
 • wykonywania pomiarów związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych.

Gdzie można znaleźć pracę?

 • w firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sieci i instalacji wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych i kanalizacyjnych oraz utrzymywaniem sprawności urządzeń końcowych tych sieci,
 • przedsiębiorstwach budowlanych,
 • laboratoriach materiałów i wyrobów budowlanych,
 • biurach projektowych,
 • hurtowniach materiałów budowlanych, administracjach budynków, urzędach nadzoru budowlanego, urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucjach naukowo-badawczych.
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych lub kontynuować naukę na studiach technicznych.

Szkoła gwarantuje STYPENDIA MOTYWUJĄCE w wysokości 1000 zł. rocznie dla każdego ucznia, który zostanie przyjęty na ten kierunek. Warunkiem otrzymania stypendium są pozytywne wyniki w nauce i wysoka frekwencja w szkole oraz na zajęciach praktycznych.
Nie ma progów związanych ze średnią ocen.