sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Technik przemysłu mody

   z wizażem i kreowaniem wizerunku


Technik przemysłu mody to zawód, który powstał w odpowiedzi na zmieniającą się sytuację w branży odzieżowej. Obecnie polscy producenci stawiają na jakość wyrobów, inwestują w promocję swoich marek i tworzą sieci sprzedaży detalicznej pod własnym logo. Praca w modzie staje się coraz bardziej atrakcyjna, rośnie zapotrzebowanie na fachowców, rosną oferowane im wynagrodzenia. Polskie firmy odzieżowe coraz chętniej wkraczają na giełdę pozyskując kapitał na dalszy rozwój. Przemysł odzieżowy i branża modowa są jednymi z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi współczesnej gospodarki.

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI!

Pasja i zainteresowanie modą to wspaniały impuls do rozpoczęcia nauki na tym kierunku. Zaczniesz patrzeć na modę okiem specjalisty. Jeśli interesuje Cię praca w renomowanych zakładach krawieckich w Polsce i za granicą , lubisz pracę z ludźmi, cenisz różnorodność i wyzwania, jesteś kreatywny i ciekawy świata, chcesz realizować własne projekty – TEN ZAWÓD JEST DLA CIEBIE!

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • projektowania i stylizacji ubiorów (wykonywanie rysunków żurnalowych i modelowych wyrobów odzieżowych oraz rysunków technicznych elementów wyrobów odzieżowych z zastosowaniem zasad projektowania kolekcji odzieży
 • dobór tkanin i dodatków uwzględniając właściwości użytkowe oraz przeznaczenie wyrobu
 • wykonywania modeli wyrobów odzieżowych (poznanie reguł konstrukcji i modelowania form wyrobów odzieżowych)
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • opracowania dokumentacji wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • projektowania procesu produkcyjnego
 • prowadzenia działań związanych z marketingiem mody
 • dobieranie metod promocji i dystrybucji odzieży, planowanie i organizowanie działań związanych z kontraktacją kolekcją;
 • tworzenia własnej kolekcji
 • prezentacji podczas pokazów mody organizowanych przez szkołę
 • organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych.

Ponadto rolą technika przemysłu mody może być również analizowanie trendów, opracowywanie stylizacji i kompozycji kolorystycznych kolekcji.

Uzyskane kwalifikacje po ukończeniu kierunku technik przemysłu mody:

Pracę w zawodzie można podjąć po ukończeniu technikum i zaliczeniu egzaminów zawodowych Szkoła przygotowuje do egzaminów potwierdzających dwie kwalifikacje:

 • MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – egzamin z tej kwalifikacji odbywa się w połowie klasy trzeciej.
 • MOD.11. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych – uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej.

Uczeń odbywa również praktykę zawodową w zakładach odzieżowych.

Dodatkowe zajęcia:

 • warsztaty stylizacji i kreowania wizerunku
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • pokazy kolekcji odzieżowych uczniów

Przedmioty rozszerzone:

 • geografia
 • wjęzyk angielski

Zaplecze dydaktyczne szkoły:

 • nowoczesne, świetnie wyposażone pracownie odzieżowe
 • pracownie komputerowe
 • kształcenie praktyczne w zakładach odzieżowych
 • współpraca z Politechniką Łódzką

Stanowiska na jakich może być zatrudniony absolwent, który kształcił się w zawodzie technik przemysłu mody:

 • nstylista odzieży,
 • projektant mady i krawiec,
 • przedstawiciel zakładu do kontraktacji wyrobów odzieżowych,
 • organizator pokazów,
 • koordynator ślubny,
 • manager zakładu odzieżowego,
 • technolog w przemyśle mody.

Gdzie można kontynuować naukę po ukończeniu szkoły?

Aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, absolwent może kontynuować naukę i doskonalić swoje umiejętności na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a także w ramach studiów licencjackich i magisterskich. Oferta uczelni i szkół wyższych systematycznie się rozszerza. Aktualnie dostępne kierunki to między innymi: Wzornictwo, specjalizacja: projektowanie mody na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, Włókiennictwo i przemysł mody na Politechnice Łódzkiej, Projektowanie ubioru na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Włókiennictwo, specjalizacja: moda i projektowanie tekstyliów w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej czy studia na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.