sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Krawiec

Krawiec – rzemieślnik, zajmujący się szyciem (ręcznie – igłą lub maszyną) bielizny damskiej, męskiej i dziecięcej oraz odzieży wiosennej, jesiennej i zimowej, z tkaniny, dzianiny, sukna. Krawiec jest to rzemieślnik szyjący odzież na miarę dla indywidualnego odbiorcy.

Praca krawca polega głównie na omówieniu z klientem projektu, ustaleniu wymiarów, stworzeniu formy, wycięciu na jej podstawie poszczególnych elementów stroju z materiału, uszyciu, dokonaniu poprawek po przymiarce, wykończeniu oraz przygotowaniu stroju do bezpośredniego użytku.

W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie młodzież nauczy się: czytać rysunek żurnalowy; wykonać rysunek modelowy wyrobu odzieżowego na sylwetce podstawowej; dobrać materiały odzieżowe i dodatki krawieckie do podstawowych wyrobów odzieżowych z uwzględnieniem ich funkcji użytkowych oraz zasad konserwacji; wykonywać formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych; obliczyć zużycie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich.

Uczniowie zdobędą wiedzę odnośnie odczytywania podstawowej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów odzieżowych. Zapoznają się z zasadami przygotowania i obsłużenia podstawowych maszyn i urządzeń do podjęcia pracy zgodnie z wymaganiami technologicznymi, przeciwpożarowymi, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako krawiec absolwent może pracować w zakładzie usługowym, gdzie miejscem pracy jest pracownia, w której samodzielnie lub w zespole z innymi pracownikami będzie szył odzież miarową, w zakładzie produkcyjnym lub innych punktach usługowych.

Zatrudniając się w dużym zakładzie produkcyjnym absolwent może pracować zarówno w szwalni, wzorcowni, krojowni, dziale przygotowania produkcji jak i wykończalni