czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Pracownia programowania i robotyki

Pracownia programowania tu młodzież naszej szkoły zdobywa wiedzę z zakresu procesu wytwarzania programu komputerowego z użyciem nowoczesnego języka programowania, podstawowych zasad programowania strukturalnego i obiektowego w języku C++, metod doboru algorytmów i struktur danych do rozwiązywanych zadań. Uczeń poznaje i stosuje system programowania w języku C++, tworzy i uruchamia programy z wykorzystaniem technik programowania strukturalnego i programowania zorientowanego obiektowo, stosuje proste i złożone struktury danych, posługuje się czytelnym stylem programowania.

Pracownia wyposażona jest w najwyższej klasy sprzęt komputerowy.

W pracowni młodzież poznaje nowe technologie, doskonali swoje umiejętności informatyczne, uczyć się logicznego i analitycznego myślenia czy też świadomego wykorzystywania tych technologii oraz zdobytej wiedzy.

Nowa pracownia ma dawać większe szanse uczniom na rynku pracy i przygotowywać ich do wejścia w dorosłość.