sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Koło artystyczno-krawieckie

Rozbudzenie kreatywności, twórczego działania oraz chęć rozwoju osobistego jest głównym celem naszych zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia w kółku artystyczno-krawieckim dają możliwość wykazania się każdemu uczniowi w zakresie własnych zainteresowań i własnego potencjału. Na zajęciach realizujemy przede wszystkim pomysły uczniów, rozbudzając ich ciekawość, wyobraźnię i zmysł artystyczny. Poza tym zdobywamy nowe doświadczenia w budowaniu form przestrzennych tkanin oraz ćwiczymy umiejętności szkicowania postaci i ubioru wykonując projekty plastyczne.