sobota, 20 lipca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych to osoba, która zakłada i dba o prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Do głównych jego obowiązków należy miedzy innymi oczyszczanie, malowanie i konserwowanie przewodów; lutowanie, łączenie rur; mierzenie i ich docinanie, nawiercanie otworów. Młodzież uczy się także gwintowania, szlifowania i gięcia rur, uszczelniania złącz kielichowych.

Inną dziedziną, w której ćwiczą się uczniowie również na zajęciach w warsztatach jest spawanie i lutowanie oraz montaż grzejników, umywalek, wanien i baterii. Monterzy sieci

i urządzeń sanitarnych uczą się reagować na awarie, wymieniać i naprawiać uszkodzone fragmenty instalacji i urządzeń, wyznaczać miejsca i trasy instalacji, montować piece grzewcze i pompy.

Specjalistów tej branży chętnie zatrudniają firmy budowlano-remontowe, instalacyjne. Poszukiwani są także przez warsztaty rzemieślnicze. Monterzy sieci i urządzeń sanitarnych doskonale prosperują prowadząc własną działalność gospodarczą.