I Międzyszkolny Konkurs Projektowania Ubioru

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach ogłasza I Międzyszkolny Konkurs Projektowania Ubioru pod hasłem: „Stylizacja odzwierciedleniem projektu plastycznego”.

Konkurs ma charakter międzyszkolny i adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych.

Celem konkursu jest rozwijanie twórczej i aktywnej postawy młodych ludzi zainteresowanych branżą modową.

Termin składania prac – do 07.05.2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Projekty zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach oraz na stronie naszej szkoły.

Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy (miejsca I – III) cenne nagrody. Zachęcamy!

Regulamin oraz zasady uczestnictwa znajdują się w załącznikach.