Kolejna Uczelnia podjęła z nami współpracę!!!

Dnia 10 września 2021 r w siedzibie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa zostało zawarte porozumienie pomiędzy p. Agnieszką Zalewską-Wróbel dyrektorem ZSP Nr 5 w Siedlcach a p. dr Bożeną Piechowicz rektorem Uczelni.

Celem porozumienia jest sprawowanie przez Uczelnię opieki patronackiej nad uczniami pobierającymi naukę w zawodzie technik budownictwa, pomoc w podniesieniu jakości kształcenia zawodowego uczniów poprzez realizowanie i wspieranie wspólnych inicjatyw uwzględniających oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze stron.

Cieszymy się na współpracę.