Umowa Patronacka z UPH podpisana!👩‍🎓👨‍🎓🎓

W dniu 9 czerwca 2022 r. pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 została zawarta kolejna umowa o współpracy ośrodków edukacyjnych.

Uniwersytet tym, razem objął swoim patronatem kolejne kierunki kształcenia w naszej szkole. Są to technik usług fryzjerskich, technik stylista oraz technik przemysłu mody. Program nauczania zawiera innowację „wizaż i kreowanie wizerunku”, która jest zbieżna z nowym kierunkiem studiów, jakim jest kosmetologia w Instytucie Nauk o Zdrowiu.

Współpraca ma na celu maksymalizowanie poziomu nauczania, przygotowanie uczniów do podjęcia studiów, wspólną działalność w kołach naukowych, a także uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i rozwijanie zainteresowań uczniów oraz studentów.

Życzymy owocnej współpracy!😊