czwartek, 20 czerwca, 2024
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 5
Bez kategoriiPedagog i psychologSzkołauczniowieWażne strony

Kampania RESPEKTUJ.PL

ZSP 5 Szkołą RESPEKTUJĄCĄ

Jak czytamy na stronie internetowej RESPEKTUJ.PL to incjatywa skierowana do wszystkich środowisk szkolnych, którym leżą na sercu wartości takie jak: szacunek do drugiego człowieka, empatia, tolerancja.

Będą to działania antyprzemocowe i antydyskryminacyjne – kompleksowe i wieloletnie – tworzone przy wsparciu organizacji, które od lat pomagają dzieciom i młodzieży: Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Orange, Międzynarodowym Stowarzyszeniem im. Janusza Korczaka, Dell Technologies – wskazują pomysłodawcy.

To pierwsza taka kampania w Polsce, w której polskie szkoły wspierają znani i cenieni artyści, dziennikarze, ludzie mediów – wspaniali, nieszablonowi, troszczący się o świat wokół nich.

Twarze kampanii: Maja Ostaszewska, Andrzej Piaseczny, Robert Makłowicz, Michał Rusinek, Dominika Bednarczyk, Radosław Krzyżanowski i wiele znanych i cenionych osób.

Inicjator i twórca projektu to Dariusz Martynowicz  – Nauczyciel Roku 2021.

Według najnowszego raportu Fundacji Orange uczniowie i uczennice doświadczają w szkołach i poza szkołami różnych form przemocy i dyskryminacji. Najbardziej boją się wyśmiania i bycia skompromitowanym. Zdarza się, że spotykają się z agresją słowną, fizyczną, cyberprzemocą.

Cele kampanii:

  1. eliminacja dyskryminacji wśród młodzieży,
  2. kształtowanie postaw społecznych,
  3. bezpieczeństwo szkolne.

Więcej informacji o kampani znajdziecie na załączonym filmie oraz tutaj