Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

Szkoła dostała wsparcie z projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, działania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014-2020. Dzięki niemu, Dyrekcja doposażyła Pracownie SketchUP, AUTOCAD oraz kosztorysowania w najnowszej klasy sprzęt komputerowy, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne oraz oprogramowanie do projektowania architektonicznego ZW-CAD.