Kierunki kształcenia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach jest szkołą zawodową.  W skład zespołu wchodzą:

Technikum Nr 5 kształcące w zawodach:

 • Technik budownictwa z projektowaniem wnętrz
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji – nowość!
 • Technik programista
 • Technik fotografii i multimediów – nowość!
 • Technik inżynierii sanitarnej
 • Technik usług fryzjerskich wizażem i kreowaniem wizerunku
 • Technik przemysłu mody ze stylizacją ubioru

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 – kształcimy w  zawodach:

 • Blacharz samochodowy
 • Cukiernik
 • Elektromechanik (AGD)
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Kucharz
 • Lakiernik
 • Magazynier-logistyk
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Piekarz
 • Przetwórca mięsa
 • Sprzedawca
 • Stolarz

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5 – kształcimy w  zawodach:

 • Technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • Technik usług fryzjerskich