KONKURS GRAFICZNY #OBROŃCYNIEPODLEGŁEJ

CELEM KONKURSU JEST:
– upamiętnienie polskich bohaterów czasu II wojny światowej;
– poszerzanie wiedzy o historii państwa polskiego w XX wieku;
– wzmacnianie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży;
– rozwijanie kreatywności i inspirowanie samodzielnej pracy twórczej;
– zachęcenie do poszukiwań inspiracji historycznych w dziedzinie sztuki;
– rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej.

Do Konkursu dopuszczone będą prace wykonane indywidualnie i własnoręcznie w technice grafiki komputerowej, jak również technice graficznej analogowej (np. rysunek, malarstwo, kolaż).

Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod poniższym linkiem i przesłać go  wraz z pracą konkursową najpóźniej do 11 października br.

Konkurs graficzny #ObrońcyNiepodległej | Muzeum II Wojny Światowej (muzeum1939.pl)

Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 11-ego listopada 2021 r. Niezwłocznie po ogłoszeniu werdyktu komisji nastąpi otwarcie wystawy prac: nagrodzonych, wyróżnionych oraz ewentualnie innych zakwalifikowanych na ekspozycję.

Dla laureatów przygotowano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w konkursie.