XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2023 – Etap Okręgowy

W dniu 4 marca 2023 r. w siedzibie Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego przy ul. Przyrynek 9 w Warszawie odbyły się zawody okręgowe OMiUB.

Trzech najlepszych uczniów: Piotr Stanisławowski z kl. 4TB, Gabriel Łukasik z kl. 3 TA oraz Piotr Szkodziński z kl. 3 TA, reprezentowało naszą szkołę w zawodach okręgu warszawskiego.

Zmagało się blisko 90 zawodników ze szkół z województwa mazowieckiego, kształcących się w zawodzie technik budownictwa.

Po wylosowaniu miejsc i kodów (dla zapewnienia anonimowości prac) rozpoczęła się pierwsza dwugodzinna sesja, w której należało odpowiedzieć na 8 pytań otwartych punktowanych od 1 do  10 punktów. Razem można było uzyskać 40 punktów. Pytania I części obejmowały w dużej mierze zakres wiadomości z matematyki i konstrukcji.

Po przerwie obiadowej przystąpiono do pisania drugiej części na takich samych warunkach. Pytania II części obejmowały wiadomości z zakresu budownictwa, urbanistyki, fizyki budowli i technologii.

Prace zostały przekazane w bezpiecznej kopercie do oceny Komisji Konkursowej.

Wyniki poznamy za niespełna dwa tygodnie. Finaliści z etapów okręgowych reprezentować będą poszczególne okręgi w zawodach centralnych (finałach), które odbędą się w dniach 20-22 kwietnia 2023 r.

OWiUB jest olimpiadą tematyczną związaną z dziedziną wiedzy budowlanej. Powołana w 1987 roku, stanowi kontynuację organizowanego od 1982 roku w średnich szkołach budowlanych Turnieju Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Fotorelacja z zawodów.