Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego.

  • dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych,
  • którzy ukończą szkołę w roku szkolnym 2020/2021
    oraz dla wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących,
  • techników i szkół artystycznych, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie
  • dla absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
  • dla absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
  • dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
  • dla osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej
  • dla osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych

Więcej informacji tutaj