Całodobowy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby młodzieży zmagającej się z kryzysem psychicznym.

Jeśli zmagasz się z:
– problemami związanymi z izolacją domową
– brakiem zrozumienia
– trudnościami okresu dojrzewania
– hejtem
– uzależnieniami
– depresją
– problemem przemocy
– samotnością
– problemami z nauką zdalną
– a także z innymi problemami osobistymi, których rozwiązanie wymaga wsparcia osób dorosłych

możesz skorzystać z Całodobowego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 lub dedykowanego specjalnie dla młodych ludzi czatu internetowego prowadzonego przez specjalistów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji możesz uzyskać wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Korzystanie z telefonu zaufania oraz czatu jest bezpłatne.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej:

Startuje całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i czat internetowy – Rzecznik Praw Dziecka (brpd.gov.pl)