Harmonogram rekrutacji do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Siedlcach na rok szkolny 2021/2022

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r. do godz. 15.00 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie
od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (kopia) Możliwość zmiany wyboru szkoły
31 LIPCA- 4 SIERPNIA do godziny 15.00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
22 lipca 2021 r. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych