Umowa patronacka

W lutym 2021 roku zostało zawarte porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gen. W Sikorskiego w Siedlcach i Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Instytut Informatyki Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych reprezentował prof. dr hab. Mirosław Minkina – Rektor Uczelni, zaś Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 – p. Agnieszka Zalewska-Wróbel – Dyrektor naszej szkoły. Podpisanie umowy patronackiej, z powodu epidemii COVID-19, miało dość kameralny charakter. Nie umniejsza to ani randze, ani ważności tego wydarzenia. Patronatem oraz opieką dydaktyczną została objęta klasa technik programista.

Podpisane porozumienie stanowi ogromną korzyść dla uczniów. W ramach szeroko zakreślonej współpracy przewidziano:

– organizację dedykowanych zajęć dydaktycznych na terenie Instytutu Informatyki,

– wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz innych zajęć o charakterze edukacyjnym i promocyjnym

Przyszli programiści będą mieć możliwość odbywania zajęć z przedmiotów kierunkowych, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, w wyspecjalizowanych pracowniach i laboratoriach Uczelni. Będą uczestniczyć w sympozjach, konferencjach i warsztatach tematycznych. Możliwość stałego kontaktu ze środowiskiem naukowym UPH pozwoli naszym uczniom poznać ofertę edukacyjną Uczelni i tym samym ułatwi dokonanie wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodowej.

Zawód technik programista jest odpowiedzią na olbrzymie zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z tej dziedziny. Uważany jest za zawód przyszłościowy z bardzo dużymi perspektywami zatrudnienia. Jest to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy, a programiści zaliczają się do grupy najlepiej zarabiających informatyków. Dlatego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Siedlcach wychodząc naprzeciw oczekiwaniom obecnych już i przyszłych uczniów, kształci młodzież w zawodzie technik programista. Dyrektor ZSP Nr 5 dbając o poziom nauki, pomyślała o utworzeniu klasy patronackiej i powierzeniu jej wyspecjalizowanej kadrze Uniwersytetu, tak by przyszli programiści mogli zgłębiać tajniki programowania pod okiem najlepszych nauczycieli i wykładowców.

Wzajemna pomoc merytoryczna oraz wspólne doskonalenie procesu dydaktycznego z pewnością będzie mieć wymierne korzyści dla Uczniów i Absolwentów Szkoły.